ΑΡΘΡΑ
Μια πλούσια αρθογραφία, σχετικά με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τον εσωτερισμο, την επιστήμη και άλλα ένδιαφέροντα θέματα.
Η Ηθική του Πολεμιστή

Ευρετήριο Άρθρου

Η ΕΠΤΑΠΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Τα στοιχεία - αρχές που θεμελιώνουν και συνθέτουν μια εσωτερική πολεμική τέχνη είναι τα εξής.

1. Μαγική, αφορά την εσώτερη Μυστηριακή όψη του Δρόμου ή Do ή Dharma όπως δίνεται από τα Μυθικά Ηρωικά Πρότυπα .

2. Στρατηγική: είναι η ενσάρκωση αυτών των προτύπων από το Μαθητή. Το καταφέρνει μέσω της χιλιόχρονης Διδασκαλίας και του δρόμου της μαθητείας που αναφέραμε πιο πάνω.

3. Τακτική: Έχει σαν βάση τη μη διατάραξη της αρμονίας των πραγμάτων. Είναι η δράση της διάνοιας ώστε αυτό να κατορθωθεί

4. Τεχνική είναι η ικανότητα πρακτικής μεταφοράς στο μορφικό κόσμο όσων έχουν κατακτηθεί στα προηγούμενα ανώτερα στάδια

5. Πειθαρχική: Αφορά τις πρακτικές εκείνες που επιτρέπουν τον έλεγχο του συναισθηματικού κόσμου

6. Ενεργειακή: Είναι η εκμάθηση της χρήσης της Βιοενέργειας , του Τσι ή Κι που δίνει ζωή στις τεχνικές όπως το ποτάμι που διαμορφώνει την κοίτη.

7. Φυσικο - ενεργητική. Αφορά την εξάσκηση και τον έλεγχο στο φυσικό επίπεδο

 

Αυτές οι αρχές σχετίζονται με την 7πλή σύνθεση του ανθρώπου που συναντάμε στους περισσότερους πολιτισμούς Ανατολής και Δύσης.

1. Βούληση ο θείος σπινθήρας

2. Αγάπη - Διαίσθηση ή ο φορέας του φωτός όπου ο δυαδισμός καταργείται

3. Διάνοια ή ανώτερος Νους που συλλαμβάνει τις βαθύτερες πραγματικότητες

4. Νους Επιθυμιών που εργάζεται στον συγκεκριμένο, «διαιρεμένο» κόσμο

5. Συναισθηματικός φορέας,

6. Ενεργειακός φορέας

7. Φυσικός φορέας.

 

Τα 3 ανώτερα επίπεδα ανήκουν στην αιώνια όψη του ανθρώπου, αυτή που ονομάζουμε Εαυτό ή Εγώ. Σε αυτά και τις ικανότητές τους αντιστοιχούν συμβολικά ζώα που αναπαριστούν δυνάμεις της φύσης: Στη Βούληση ο Χρυσός Δράκος, στην Αγάπη - Σοφία ο Φοίνικας και στη Διάνοια ο Κύκνος.

Τα 4 κατώτερα που συνθέτουν τη θνητή προσωπικότητα του ανθρώπου αντιστοιχούν από κάτω προς τα πάνω τα 4 στοιχεία γη, νερό, αέρας φωτιά. Επίσης κι εδώ επίσης υπάρχουν αντιστοιχίες με ζώα όπως ο ιαγουάρος για τη φυσική δύναμη , ο Τίγρης για τη δύναμη των ενστίκτων και το αλογάκι της παναγίας για τις αστρικές ή συναισθηματικές δυνάμεις.

Σκοπός του Μαθητή είναι να εναρμονίσει τους 4 φορείς της προσωπικότητας και να ανέβει στη διάσταση του Εγώ.

Χαρακτηριστική είναι η εργασία του Ψυχολόγου Maslow που κατέταξε τις ανθρώπινες ανάγκες σε μια πυραμίδα της οποίας τη βάση βρίσκονται οι φυσιολογικές ανάγκες που αφορούν το φυσικό φορέα. Έπειτα με τη σειρά προς τα πάνω οι ανάγκες ασφάλειας (ενεργειακός), οι ανάγκες κοινωνικής αναγνώρισης (συναισθηματικός), ανεξαρτησίας (νους επιθυμιών) και αυτό - πραγμάτωσης (Εγώ).

 

7ΠΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ 3 ΚΟΣΜΟΙ

Στη Σχολή του Χρυσού Δράκου υπάρχει η παραδοσιακή γνώση της ύπαρξη των 3 κόσμων όπου ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος με την 7πλή του φύση.

 

1. Πνευματικός Κόσμος

2. Ψυχολογικός Κόσμος

3. Φυσικός Κόσμος

Σε σχέση με αυτούς τους κόσμους ο Μαθητής αναπτύσσει αντίστοιχα τις «Τεχνικές των 3 Κέντρων». Έτσι από κάτω προς τα πάνω.

3. Τεχνικές που στοχεύουν στον έλεγχο των δυνάμεων γήινης και ενστικτώδους φύσης που μπορεί να προκαλέσουν στον άνθρωπο διάφορους φόβους και αδυναμίες. Έλεγχος του Χάρα ή Ταν - Τιέν.

2. Τεχνικές που στοχεύουν σον έλεγχο των σεληνιακών - συναισθηματικών καταστάσεων του ανθρώπου και αντιστοιχούν με το κέντρο της Καρδιάς.

1. Τεχνικές που στοχεύουν στη συγκέντρωση ουράνιων ηλιακών δυνάμεων μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος ταυτίζεται με το ανώτερο εγώ του κι εναρμονίζει τα 3 κέντρα. Αντιστοιχεί με το κέντρο του 3ου ματιού, στο ύψος των ματιών.

 

Ο Παγκόσμιος εσωτερισμός αλλά κι οι τελευταίες έρευνες της Ψυχολογίας αναφέρονται σ' αυτούς τους κόσμους με παρόμοιο τρόπο. Έτσι αναφέρονται στους κόσμους και τον άνθρωπο μέσα σε αυτούς ως εξής:

 

ΠΝΕΥΜΑ

ΝΟΥΣ - Θείο εγώ

ΨΥΧΗ - Ανθρώπινο εγώ

ΣΩΜΑ - Ζωικό εγώ

 

Τα «εμβαδά» όπου συναντιούνται και συγκρούονται αυτοί οι 3 διαφορετικοί και συμπληρωματικοί κόσμοι είναι τόποι συνειδητότητας όπου λέμε «εγώ». Είναι κομβικά σημεία όπου η συνείδηση εγκλωβίζεται ή αποφασίζει την κατεύθυνσή της κι ελευθερώνεται. Αντιστοιχούν με τα 3 Κέντρα που προαναφέραμε.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις Εισαγωγικού Σεμιναρίου, ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Φιλοσοφικές Πολεμικές Τέχνες, Michel Echenique, Εκδόσεις Ν.Α

Η Ανάπτυξη του Πνεύματος, Τακουάν, Εκδόσεις «Άσπρο Φτερό»

Το Βιβλίο των Πέντε Δαχτυλιδιών, Μιγιαμότο Μουσάσι, Εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος