ΔΡΑΣΕΙΣ
Δείτε φωτογραφίες από τις Δράσεις μας.

Στην Νέα Ακρόπολη αναγνωρίζουμε την ανάγκη να διασώσουμε και να αναπτύξουμε, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, την τέχνη, την επιστήμη, τον μυστικισμό και την πολιτική. Μέσα από το ευρύ φάσμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μας οικοδομούμε μονοπάτια ανάπτυξης αυτών των τεσσάρων πλευρών του πολιτισμού.

Από εκεί θα υψωθούν οι 4 πλευρές της πυραμίδας που σχετίζονται με τους 4 βασικούς δρόμους πραγμάτωσης ενός πολιτισμού. Για να δημιουργηθεί ένας πολιτισμός χρειάζεται να υπάρχει ένας συντονισμός και μια ολιστική ανάπτυξη των 4 εδρών που εκφράζουν τις 4 πολύ βασικές και ουσιαστικές ανθρώπινες δραστηριότητες: την τέχνη, τη θρησκεία, την επιστήμη, και την πολιτική.

Ο Πολιτισμός διευρύνει την κατανόησή μας για τη ζωή και τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα σεβασμού, αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης.