ΑΡΘΡΑ
Μια πλούσια αρθογραφία, σχετικά με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τον εσωτερισμο, την επιστήμη και άλλα ένδιαφέροντα θέματα.
Θεραπεια Τεταρτη Ακτινα Σεραπις

Στον εσωτερισμό υπάρχουν επτά ακτίνες ως ενέργειες- δυνάμεις, που ενωμένες συνθέτουν την κύρια Ακτίνα της Αγάπης- Σοφίας. Κάθε ακτίνα έχει μία ενέργεια την οποία εκδηλώνει.

Πρώτη Ακτίνα: Βούληση

Δεύτερη Ακτίνα: Αγάπη-Σοφία  

Τρίτη Ακτίνα: Οργάνωση

Τέταρτη Ακτίνα: Αρμονία αντιθέτων

Πέμπτη Ακτίνα: Αφοσίωση 

Έκτη Ακτίνα: Ζωή-Δράση

Έβδομη Ακτίνα: Τελετουργική τάξη

Η κάθε μία εκπροσωπείται από έναν Διδάσκαλο. Ο Διδάσκαλος Σέραπις ηγείται της 4ης Ακτίνας, της αρμονίας μέσω των αντιθέτων.

Η δράση του κατευθύνεται προς την ιατρική και τις φυσικές επιστήμες, που εναρμονίζουν ενέργειες, χρώματα και χημικές ιδιότητες των βοτάνων, των μετάλλων κ.τ.λ. Τον συναντάμε και με άλλα ονόματα όπως: Ιμχοτέπ στο Σεράπειο των Θηβών, Ιπποκράτη στην Ελλάδα και πιο πριν ως το θεό Ασκληπιό της μυθικής εποχής.

Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν επτά Ακτίνες. Στην κάθε ακτίνα υπάρχει και μια ενέργεια η οποία θεραπεύει. Θα αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θεραπεύει η 4η ακτίνα. Πρώτα όμως θα πούμε μερικά λόγια για το θεραπευτή. 

nea acropoli head serapis

Άσχετα με την ακτίνα που βρίσκεται ο θεραπευτής, πρέπει πάντοτε να εργάζεται μέσω της δεύτερης υποακτίνας αυτής της ακτίνας, δηλαδή της αγάπης-σοφίας. Ακόμα, ο θεραπευτής πρέπει να μάθει να εργάζεται μέσω της όψης της αγάπης και όχι μέσω της όψης της σοφίας. Όσοι από τους θεραπευτές βρίσκονται στη δεύτερη ακτίνα ή κατέχουν έναν ισχυρό φορέα δεύτερης ακτίνας είναι συνήθως μεγάλοι θεραπευτές, π.χ. ο Χριστός. 

Βασικός παράγοντας για ένα θεραπευτή είναι να έχει ανακαλύψει τις ακτίνες του και μετά να προχωρήσει στο έργο του με βάση αυτή τη γνώση. Αν αυτό δεν έχει επιτευχθεί, πρέπει  να απέχει από κάθε προσπάθεια θεραπείας.

Θα αποκαλύψει τη φύση των ενεργειών που τον ελέγχουν μέσα από την μελέτη του εαυτού του και των ακτίνων των οποίων είναι δυνατή η παρουσία με το πέρασμα  του χρόνου. Προσδιορίζοντας ο θεραπευτής ικανοποιητικά την ακτίνα ή τις ακτίνες που τον διέπουν, είναι έτοιμος για να αρχίσει την προετοιμασία του θεραπευτικού του έργου. H προεργασία για την θεραπεία απαιτεί τουλάχιστον πέντε ώρες ήρεμων σκέψεων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο θεραπευτής  μελετά τον ασθενή και εξοικειώνεται με το πρόβλημα της ασθένειας και της ιδιαίτερης φύσης της. Συγκεκριμένα, την εύρεση της θέσης της στο φυσικό σώμα, το εμπλεκόμενο κέντρο, τη σοβαρότητα της δυσαρμονίας και τις πιθανότητες θεραπείας της, εξέταση της φυσικής κατάστασης του πάσχοντα και αν είναι δυνατόν ανεύρεση των ακτίνων του ή εξέταση και εμβάθυνση αν είναι ήδη γνωστές, κάτι που θα βοηθούσε στην καλύτερη προσέγγισή του. Αφού ολοκληρώσει το στάδιο της προεργασίας, ο θεραπευτής εστιάζεται στη δική του ακτίνα. Το έργο του είναι είτε να θεραπεύει κάτω από το νόμο του κάρμα ή να βοηθήσει τις διαδικασίες διάλυσης, προκαλώντας μια ανώτερη μορφή θεραπείας. Όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ της ψυχής του  θεραπευτή και της ψυχής του ασθενή, επέρχεται η ένωση δύο ενεργειών ή όταν υπάρχουν όμοιες ακτίνες συνενώνονται, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η ενέργεια-ακτίνα του θεραπευτή και το έργο της θεραπείας να επισπευστεί. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη  ησυχία και ειρήνη στο χώρο της θεραπείας, όχι μόνο στις φυσικές συνθήκες αλλά και στις συγκινησιακές και νοητικές. Ο κανόνας αυτός αφορά το θεραπευτή, τον ασθενή αλλά και όσους άλλους βρίσκονται εκεί. Σκόπιμο είναι να αποφεύγονται οι επισκέψεις, για ευνόητους λόγους. Επίσης, ο ασθενής θα είναι λειτουργικό να έχει ξαπλώσει σε ύπτια ή πλάγια θέση έτσι ώστε τα κέντρα στη σπονδυλική στήλη να είναι στραμμένα προς το θεραπευτή. Σε αυτήν τη φάση ο ασθενής είναι βασικό να ακολουθεί τις οδηγίες του θεραπευτή, παίρνοντας σωματικά τις συγκεκριμένες θέσεις που διευκολύνουν τη θεραπεία και που υποδεικνύονται από το δεύτερο, ώστε να μπορεί να κρατάει τα χέρια του πάνω από την περιοχή που πάσχει.  

Στην πρακτική δεν επιτρέπεται να αγγίζει ο θεραπευτής τις πάσχουσες περιοχές, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

Αναφέρουμε κάποια βασικά στοιχεία που ακολουθούνται: 

Ο θεραπευτής γνωρίζει τον τόπο που βρίσκεται η παραφωνία, γνωρίζει επίσης τη δύναμη του ήχου και τον ήχο που πρέπει  να ακουστεί, το φθόγγο στον οποίο αντιδρά η τέταρτη μεγάλη ομάδα και ενώνοντας με τους μεγάλους Εννέα δημιουργούς ηχεί τον φθόγγο που φέρνει την απελευθέρωση αυτού που θα επιτρέψει την απορρόφηση στο  Ένα. Αφενός εκπαιδεύει το αυτί του αρρώστου που πρέπει να θεραπευτεί, αφετέρου εξασκεί το αυτί που πρέπει να προχωρήσει. Γνωρίζει τον τρόπο δράσης του ήχου που φέρνει την θεραπευτική επαφή και επίσης εκείνου που λέει «Αποχώρησε». Κι έτσι το έργο συντελείται. Αυτή η τεχνική είναι μία τεχνική που όταν δεν υπάρχει αληθινή γνώση της ακτίνας μπορεί να είναι γενικής χρησιμότητας, επειδή αυτή η τέταρτη ακτίνα διέπει το τέταρτο βασίλειο  της φύσης, το ανθρώπινο. Οι θεραπευτές που εργάζονται  πάνω σ’ αυτήν τη γραμμή θεραπεύουν κυρίως μέσω της χρήσης του κατάλληλου ήχου ή ήχων. Στα αρχικά στάδια αυτής της τεχνικής χρησιμοποιούν εκτεταμένα την μουσική για να προκαλέσουν θεραπείες. Είναι μια μουσική συνεχούς επαναληπτικής κλίμακας, που  ενσωματώνει τον φθόγγο της τέταρτης ακτίνας και του ανθρώπινου βασιλείου. Αυτή η θεραπεία με τη χρήση του ήχου θα είναι μια από τις πρώτες θεραπευτικές επιτεύξεις που θα σημειωθούν κατά το τέλος του προσεχούς αιώνα.