ΑΡΘΡΑ
Μια πλούσια αρθογραφία, σχετικά με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τον εσωτερισμο, την επιστήμη και άλλα ένδιαφέροντα θέματα.
Η Αλγοριθμική Πηγή της Ζωής

Οι επιστήμονες Sara Imari Walker και Paul C. W. Davies δημοσίευσαν μια επιστημονική εργασία όπου αμφισβητούν την κυρίαρχη θεωρία για την εξέλιξη της ζωής.  Θεωρούν ότι  η δαρβινική θεωρία της εξέλιξης δεν έχει την ικανότητα να διευκρινίσει τους φυσικούς μηχανισμούς που διέπουν τη μετάβαση από τη μη ζωή στη ζωή. Αντί για αυτό θεωρούν ότι η μετάβαση από τη μη ζωή στη ζωή και από τις απλές μορφές ζωής στις πιο πολύπλοκες γίνεται μέσα από την ψηφιοποίηση των πληροφοριών στα δίκτυα των σχέσεων των μορίων.

Τα δίκτυα των χημικών στοιχείων συσσωρεύουν πληροφορίες και με αυτές τις πληροφορίες μπορούν να μεταλλαχθούν σε πιο πολύπλοκα δίκτυα. Μόνο με μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μπορούν τα συστήματα ακόμα και ανόργανης ύλης να επιβίωσαν μακροπρόθεσμα και έτσι να οδήγησαν στη ζωή. Ως τέτοια, η έναρξη της Δαρβινική εξέλιξης σε ένα χημικό σύστημα ίσως δεν ήταν το κρίσιμο βήμα στην εμφάνιση της ζωής.

nea acropoli dna